CIS-Technik Server

Systémová služba, běžící na pozadí, která komunikuje s mobilními zařízeními a CIS-STK/SME, přijímá pořízené fotografie, ukládá je do archivu a připravuje miniatury pro odeslání do CIS-SME.

Aktuálně

Nepoužívejte prosím úložiště na síťových discích. Systémová služba se po spuštění přihlašuje pod LSA, na opravě se pracuje.

Stažení

Instalační soubor CIS-Technik Server

Stáhnout

Instalace

Postup instalace služby CIS-Technik Server

Instalace

Návod k obsluze

služby CIS-Technik Server

Stáhnout
 

Instalujeme CIS-Technik Server

Instalace je velice jednoduchá, spusťte instalační soubor a postupujte podle obrázků.

 

Ponechte nabízený adresář beze změn. Je záměrně zvolen jiný adresář než Program Files..., aby si v nočních hodinách mohla služba v případě potřeby sama stáhnout a nainstalovat aktualizace. Pokud bude služba nainstalována do složky Program Files..., vyžadoval by systém Windows před instalací dotaz k oprávněnosti postupu.

 

Další...

 

Instalovat...

 

Pokud jste instalovali Firebird bez změny složky a databázi jste umístili do doporučované složky C:\Databaze\, můžete nechat zaškrtnutou volbu instalace a spuštění služby. Stiskem tlačítka Dokončit pro vás instalace služby končí.
Pokud chcete změnit nastavení serveru, zrušte zaškrtnutí volby Instalace a spouštění služby. Poté stiskněte Dokončit.

 

Vyhledejte adresář, kde je systémová služba nainstalována.

 

Ve složce vyhledejte soubor CIS-Technik Setup, klikněte na jeho názvu pravým tlačítkem myši a vyberte volbu Upravit.

 

Nastavení služby CIS-Technik Server se provádí pomocí XML souboru. Jednotlivá nastavení jsou doplněna popisem, aby bylo nastavení spouštěcích parametrů bezproblémové.

 • adresar - název složky, kam jsou umísťovány originální pořízené fotografie.
 • místní disk - pokud označení složky pro uložení fotografií začíná písmenem a dvojtečkou, jedná se o lokální disk. V tom případě se následující oddíl <sitovyDisk> ignoruje.
 • síťový disk - pokud označení složky začíná \\POCITAC\DISK, jedná se o úložný prostor na síťovém disku. Pro přístup systémové služby k síťovému prostředku je nutné zadat písmeno, označující disk, ke kterému bude systémová služba přistupovat, přihlašovací jméno a heslo ke vzdálenému síťovému prostředku.
  Písmeno, které systémová služba použije pro přístup k síťovému disku, je pro další uživatele nepřístupné !.
 • komunikace terminálu - adresa počítače, kde je spuštěn terminál, se udává pouze adresou, bez HTTP !
 •  

  Nastavení portu, ne kterém probíhá komunikace mezi serverem a mobilními zařízeními. Pokud je výchozí port 8080 používán pro jiné účely, lze jej změnit dle potřeby (např. na 8088). V mobilních zařízeních je pak nutné nutné použít funkci vyhledání serveru, aby se mobilní zařízení přenastavily na jiný komunikační port. Více informací je uvedeno v Návodu k obsluze mobilní aplikace na straně 15, bod 2.3.3.2.

   

  Po dokončení editace souboru nastavení jej uložte. Ve stejné složce vyhledejte soubor Service.bat, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a spusťte jej. Pro instalaci a následné spuštění služby zadejte na klávesnici 1 a stiskněte Enter.

   

  Pokud je služba nainstalována a spuštěna, bude v horní části vidět nápis "RUNNING". Pokud zadáte v internetovém prohlížeči adresu http://adresa_serveru:port, zobrazí se webový server této služby, kde lze prohlížet uložené fotografie a sledovat průběhy jednotlivých prohlídek.

  Více informací je uvedeno v Návodu k obsluze serveru.

   

  Instalace systémové služby serveru je tímto dokončena, můžeme v instalaci produktu pokračovat dalším krokem.