Právě vás trápí...

 

 

Aktuální stav software

Aktualizováno: 10.03.2022 23:00

 

CIS-Emise: nová verze 1.6.8

 

V této verzi došlo k následujícím úpravám:

 • BrainBee: oprava načtení dat vozidla s jediným palivem CNG
 •  

   

   

   

  CIS-Emise: nová verze 1.6.7

   

  V této verzi došlo k následujícím úpravám:

 • oprava vyčítání dat z měřícího přístroje ATAL
 • oprava generování dat z dat BrainBee
 •  

   

   

   

  CIS-Technik: nová verze 12.2 pro Android 11

   

  V této verzi došlo k následujícím úpravám:

 • možnost nastavení rozlišení pořízené fotografie
 •  

   

   

   

   

  CIS-Technik: verze 12.1 pro Android 11

   

  V této verzi došlo k následujícím úpravám:

 • možnost fungování na mobilních zařízeních se systémem Android 11
 • není potřeba instalovat čtečku čárových kódů, je součástí aplikace
 • pro správnou činnost je potřeba na dotaz povolit fotoaparát (kamera), přístup k datům
 • pro zobrazení názvu připojné WiFi sítě je nutné povolit "polohu"
 •  

   

   

   

  CIS-Emise: nová verze 1.5.1

   

  V této verzi došlo k následujícím úpravám:

 • oprava odesílání dat do ISTP pro vozidla s palivem "SMĚS"
 •  

   

   

   

  CIS-Účtenky: nová verze 2.3.7

   

  V této verzi došlo k následujícím úpravám:

 • setřídění sloupců při tisku seznamu vydaných dokladů
 • úprava adresy pro vyčtení dat (https://istp.mdcr.cz)
 •  

   

   

   

  Systémová služba CIS-Technik Server (2.5.4)

   

  Systémová služba CIS-Technik server

 • oprava chybného čtení čárového kódu a zahájení prohlídky mimo aktuální rok/měsíc
 • podpora výběru pořízených fotografií z ISTP-SC (zobrazení v aplikaci CIS-Foto)
 •  

   

   

   

   

  Systémová služba CIS-Technik Server (2.5.3)

   

  Systémová služba CIS-Technik server

 • oprava odesílání fotografií mobilních prohlídek přes ISTP-SC
 •  

   

   

   

  ISTP-SC pro Windows Server 2012, 2016, 2019

   

  Produkční (ostrá) verze terminálu ISTP-SC

 • rozbalte zip soubor a instalujte
 • určeno pro serverové systémy Windows Server 2012, 2016 a 2019
 •  

   

   

   

  CIS-Účtenky: verze 2.2.7

   

  V této verzi došlo k následujícím úpravám:

 • přidán denní přehled tržeb za vícedenní období včetně výstupní tiskové sestavy
 •  

   

   

   

  CIS-Účtenky: verze 2.2.6

   

  V této verzi došlo k následujícím úpravám:

 • přidání a možnost modifikace textu "Nejsme plátci DPH" pro neplátce DPH
 • přidán tisk seznamu podkladů k vystavené faktuře
 • sjednocení obrazovky úkonů a hlavičky faktury
 •  

   

   

   

  CIS-Účtenky: verze 2.2.5

   

  V této verzi došlo k následujícím úpravám:

 • oprava zápisu kategorie vozidla nového dokladu (ze zadávacího řádku)
 • možnost přidání poznámky do nového dokladu při platbě v hotovosti/kartou
 • oprava rozdílných výsledků uzávěrky (zobrazení/tisk)
 • tisk seznamu vydaných dokladů podle nastaveného zobrazení
 • oprava nepřidání stornovaných podkladů do vytvořené faktury
 • oprava textu na součtech uzávěrky ("hotově včetně platby kartou")
 •  

   

   

   

  CIS-Účtenky: verze 2.2.4

   

  V této verzi došlo k následujícím úpravám:

 • možnost odlišení více dodvatelů služeb stejné firmy
 • přidán modul pro vzdálenou správu TeamViewer
 • oprava přidání textu poznámky do faktury
 • přidána úroveň uživatele vybrat starší období než dnešní den (uzávěrky, vydané doklady)
 • přidána úroveň uživatele vybrat jiného uživatele při tvorbě uzávěrky
 • oprava uložení čísla dokladu (zamezení duplicit)
 • možnost potlačit kontrolu šíře papíru u tisku vydaných dokladů/uzávěrky tržeb
 •  

   

   

   

  CIS-Účtenky: verze 2.2.3

   

  V této verzi došlo k následujícím úpravám:

 • opravy v seznamu úkonů pro fakturaci:
 •  - zobrazení čísla dokladu (podkladu)
 •  - skrytí stornovaného dokladu
 • oprava tisku stronované účtenky na termotiskárně
 • pamatuje si velikost a umístění aplikace
 •  

   

   

   

  CIS-Účtenky: verze 2.2.2

   

  V této verzi došlo k následujícím úpravám:

 • oprava tisku na předvolenou tiskárnu
 • detekce pokladní tiskárny a nastavení formátu tisku
 • úprava sloupců sestavy Seznam vydaných dokladů
 • přidáno číslování listů u Seznamu vydaných dokladů
 •  

   

   

   

  CIS-Účtenky: verze 2.2.1

   

  V této verzi došlo k následujícím úpravám:

 • přidána tisková sestava "Seznam vydaných dokladů"
 •  

   

   

   

  CIS-Účtenky: verze 2.2.0

   

  V této verzi došlo k následujícím úpravám:

 • podpora pokladní tiskárny (termotiskárna)
 • oprava výběru položek pro fakturaci
 •  

   

   

   

  CIS-Účtenky: verze 2.1.8

   

  V této verzi došlo k následujícím úpravám:

 • nový doklad - přidány tlačítka pro rychlý výběr platby (hotovost/karta)
 •  

   

   

   

  CIS-Účtenky: verze 2.1.7

   

  V této verzi došlo k následujícím úpravám:

 • možnost volby tisku jména vystavitele dokladu (Administrace->Nastavení aplikace->účetní doklady->platba v hotovosti/kartou->Tisk účtenek)
 •  

   

   

   

  CIS-Účtenky: verze 2.1.6

   

  V této verzi došlo k následujícím úpravám:

 • oprava vyčtení kategorií vozidel u prohlídky před registrací
 • oprava výběru kategorie uzávěrky tržeb
 • oprava výběru úkonů při vystavení faktury
 • oprava zadání ceny pro jednotlivé kategorie
 • oprava sazby DPH při ručním zadání ceny (nový doklad)
 • oprava výběru zákazníka při platbě hotově/kartou
 • oprava uložení údajů evidovaného zákazníka
 • oprava uložení/smazání loga faktury dodavatele
 • nově přidáno v ceně za provedený úkon "Nařízená technická prohlídka"
 • nově přidáno u podkladů k fakturaci možnost změny datumu platby na pozdější datum
 • nově přidáno tlačítko pro zavření přihlašovacího formuláře
 • vydaná účtenka nově obsahuje jméno vystavitele (operátora)
 • na tisku uzávěrky tržeb přidáno DIČ dodavatele služeb
 • doplnění údajů zákazníka ze systému ARES podle IČO
 •  

   

   

   

  CIS-Účtenky: verze 2.1.5

   

  V této verzi došlo k následujícím úpravám:

 • oprava kategorie vozidla (TEST)
 • převod na velká písmena u vyčtení kategorie vozidla, provedení, VIN, typu motoru, registrační značky a čísla TP
 • stornování dokladu, změnu druhu platby nebo data vystavení dokladu může provést administrátor nebo vystavitel dokladu
 •  

   

   

   

  CIS-Účtenky: verze 2.1.4>

   

  V této verzi došlo k následujícím úpravám:

 • oprava výběru kategorie ceníku při uzávěrce
 • označení stornovaného dokladu při tisku
 • okno výběru - po vyčtení z IS TP se načtené vozidlo vybere pro doklad
 •  

   

   

   

  CIS-Emise: nová verze 1.4.2

   

  V této verzi došlo k následujícím úpravám:

 • BOSCH - oprava načtení XML souboru z měřícího přístroje bez uvedení RZ nebo VIN
 •  

   

   

   

  CIS-Emise: verze 1.4.1

   

  V této verzi došlo k následujícím úpravám:

 • ATAL - oprava načtení XML souboru, mající velikost XML souboru přesně 4096 B
 •  

   

   

   

  CIS-Technik Server: nová verze 2.4.0

   

  V této verzi došlo k následujícím úpravám:

 • ukládání miniatur foto pro IS TP ihned po odeslání z mobilního zařízení
 • změna ukončení prohlídky měření emisí
 •  

   

   

   

  CIS-Emise: nová verze 1.4.0

   

  V této verzi došlo k následujícím úpravám:

 • zábrana dvojího spuštění aplikace
 • podpora samočinných aktualizací
 • oprava odeslání dat do IS TP po předchozím Nevyhovuje bez měření
 •  

   

   

   

  CIS-Emise 1.3.99

   

  Určeno pro otestování stažení aktualizace na novou verzi 1.4.0

   

   

   

   

  CIS-Emise: verze 1.3.14

   

  V této verzi došlo k následujícím úpravám:

 • zrušení vylepení ochranné nálepky ME
 •  

   

   

   

  CIS-Technik Server: verze 2.3.2

   

  V této verzi došlo k následujícím úpravám:

 • oprava předání typu vozidla z CIS-SME
 • oprava uvolnění paměti po zahájení prohlídky SME
 •  

   

   

   

  CIS-Emise: verze 1.3.13

   

  V této verzi došlo k následujícím úpravám:

 • AVL, BOSCH, ATAL - oprava načítání dat z měřícího přístroje (eliminace neplatných znaků)
 •  

   

   

   

  CIS-Emise: verze 1.3.12

   

  V této verzi došlo k následujícím úpravám:

 • oprava ukončení aplikace při ztrátě spojení s databází
 • oprava celkového vyhodnocení měření
 • AVL - oprava zobrazeni naměřených hodnot sondy
 • BrainBee - oprava načtení dvoustavové sondy
 •  

   

   

   

  Verze 1.3.11

   

  V této verzi došlo k následujícím úpravám:

 • oprava délky popisu DTC závady (nyní 200 znaků) - DB verze 14
 • oprava dokončení prohlídky pomocí "Nevyhovuje bez měření"
 • oprava tvorby XML souboru pro CIS při nedokončeném měření
 • oprava zaokrouhlování naměřených hodnot
 • oprava počtu destinných míst naměřených hodnot pro CIS
 • obrazovka "Dokončení měření" - omezení vlivu kolečka myši po zobrazení stránky
 • ATAL, BrainBee - Zápis měření - přidání sloupce "Měření" pro zadání hodnot
 • ATAL - oprava vyhodnocení nedokončeného měření
 • BOSCH - oprava vyčtení ujeté vzdálenosti DTC
 • BOSCH - oprava vyčtení dvoustavové sondy
 • BOSCH - oprava načtení COcoor u zážehových motorů
 • BOSCH - oprava zpracování dvouvýfukových zážehových měření
 •  

   

   

   

  Verze 1.3.10

   

  Do zjištění správného postupu (ne)vylepení ochranné nálepky u nevyhovujících protokolů je umožněno označit vylepení u vyhovujících i nevyhovujících protokolů.

  V této verzi došlo k následujícím úpravám:

 • možnost vylepení ochranné nálepky u nevyhovujícího protokolu
 •  

   

   

   

  Verze 1.3.9

   

  Po dlouhé době, kdy se podařilo obnovit větší část zhrouceného disku, přicházíme s dalšími úpravami aplikací.

  V této verzi došlo dále k následujícím úpravám:

 • barevné rozlišení pozadí obrazovky před odesláním dat do CIS-STK


 • oprava vydání známky u nevyhovujícího protokolu
 • oprava shodnosti typu motoru na celkovém hodnocení vozidla včetně přidání poznámky
 • oprava svícení MIL na celkovém hodnocení vozidla
 • nevyžaduje fotografie u vojenských vozidel


 •  

   

   

   

  Verze 1.3.8 (AVL, BOSCH, ATAL, BrainBee)

  Pokud používáte pouze přístroje AVL, z důvodu prováděných rozsáhlých změn v databázi vřele doporučujeme provést aktualizaci na novou verzi až po skončení pracovní doby pro případ nezdaru a nutné vzdálené pomoci.

   

  Před instalací této verze se podívejte, jakou verzi databáze aplikace používá. Informaci o čísle verze naleznete v menu Nápověda->O aplikaci....

  Pokud používáte verzi databáze 11 a menší, je potřeba zajistit před spuštěním nové verze ukončení všech dalších spuštěných aplikací CIS-Emise. Po spuštění dojde ke změně struktury databáze, při které je nutný výhradní přístup. Proto je nutné ukončit běžící aplikace CIS-Emise na všech ostatních počítačích v síti.

   

   

   

   

  Verze 1.3.8 (AVL, BOSCH, ATAL, BrainBee)

   

  V této verzi došlo dále k následujícím úpravám:

 • oprava načtení kódu motoru (AVL)
 • došlo ke změně popisu emisního systému "Řízený" na "Řízený bez OBD"
 • u dvotaktních motorů není vyžadováno zadání proběhu v km (stejně jej musíte zadat do CIS-SME)
 •  

   

   

   

  Verze 1.3.6 (AVL, BOSCH, ATAL, BrainBee)

   

  Po dlouhé době máme zase důvod k radosti. Od verze 1.3.6 jsou v jedné softwarové aplikaci podporovány všechny certifikované měřící přístroje - AVL, BOSCH, ATAL a BrainBee.

  V této verzi došlo dále k následujícím úpravám:

 • úprava v zaokrouhlování v případě shodnosti desetinných hodnot (např. při rozptylu kouřivosti max. 0,25 a naměřené hodnotě 0,25 bylo indikováno překročení rozsahu)
 • je implementováno samočinné doplnění čísla ochranné nálepky. Odpadá tak dopisování čísla známky.
 • je vyžadováno a podporováno dodatečné doplnění typu motoru, pokud nebyl zadán již v CIS-SME
 • no a to nejdůležitější - podpora dat z měřících přístrojů AVL
 • Databáze bude aktualizována na verzi 13
 •  

   

   

   

  Verze 1.3.5 pro BOSCH, ATAL, BrainBee

   

  Do distribuce se dostaly nové známky pro SME, které používají kombinaci písmen a číslic. Třeba je již máte v trezoru...

  Nová verze aplikace CIS-Emise umožňuje zadání čísla známky jak v původním formátu (8 číslic), tak i v novém formátu (4 písmena a 4 číslice).

   

   

   

   

  Verze 1.3.4 pro BOSCH, ATAL, BrainBee

   

  Před instalací této verze se podívejte, jakou verzi databáze aplikace používá. Informaci o čísle verze naleznete v menu Nápověda->O aplikaci....

  Pokud používáte verzi databáze 11 a menší, je potřeba zajistit před spuštěním nové verze ukončení všech dalších spuštěných aplikací CIS-Emise. Po spuštění dojde ke změně struktury databáze, při které je nutný výhradní přístup. Proto je nutné ukončit běžící aplikace CIS-Emise na všech ostatních počítačích v síti.

  Po úpravě databáze na verzi 12 je pak možno spustit ostatní připojené aplikace.

   

  Pokud již používáte verzi databáze 12, můžete aktualizovat aplikace za chodu ostatních kopií.


  Modul Evidence nálepek je doplněn o možnost tisku položkových pohybů za vybraný sklad nebo stanici.

  Dokončení podpory měřících přístrojů AVL bude doplněno v pátek pozdě večer nebo v průběhu soboty.

   

  Tipy a triky instalace

   

  Právě probíhá (testujeme)

  • Doplnění uživatelské příručky (návodu k obsluze)
  • Mobilní způsob měření emisí (prosím neplést s off-line měřením)
  • Samočinné stahování nových aktualizací od verze 1.4

   

  Připravujeme

  Dokončujeme a dolaďujeme off-line systém pro STK a SME, včetně podrobné dokumentace, nutné pro schvalovací řízení MD.

  • Off-line CIS-STK (náhled zde) - schvalovací řízení pro aplikaci, umožňující plnohodnotné provádění technických prohlídek v případě výpadku internetového připojení.
  • Off-line CIS-SME (náhled zde) - schvalovací řízení pro aplikaci, umožňující plnohodnotné provádění měření emisí v případě výpadku internetového připojení.