CIS-Emise

Aplikace pro editaci výsledků měření emisí (varianty AVL, BOSCH, ATAL, BrainBee).

Stažení

AVL, BOSCH, ATAL, BrainBee

Stáhnout

Stažení

 

Stažení

Návod k obsluze

Stáhnout
 

Historie verzí

Seznam aktualizací aplikace CIS-Emise

 • 1.5.1 - oprava odeslání dat do ISTP pro vozidla s palivem "SMĚS"
 •  

 • 1.5.0 - podpora komunikace s ISTP-SC
 •  

 • 1.4.2 - BOSCH - oprava načtení XML souboru z měřícího přístroje bez uvedení RZ nebo VIN
 •  

 • 1.4.1 - ATAL - oprava načtení XML souboru, mající velikost XML souboru přesně 4096 B
 •  

 • 1.4.0 - zábrana dvojího spuštění aplikace
 • 1.4.0 - podpora samočinných aktualizací
 • 1.4.0 - oprava odeslání dat do IS TP po předchozím Nevyhovuje bez měření
 •  

 • 1.3.99 - test samočinných aktualizací
 •  

 • 1.3.14 - zrušení vylepení ochranné nálepky ME
 •  

 • 1.3.13 - AVL, BOSCH, ATAL - oprava načítání dat z měřícího přístroje (eliminace neplatných znaků)
 •  

 • 1.3.12 - oprava ukončení aplikace při ztrátě spojení s databází
 • 1.3.12 - oprava celkového vyhodnocení měření
 • 1.3.12 - AVL - oprava zobrazeni naměřených hodnot sondy
 • 1.3.12 - BrainBee - oprava načtení sondy
 •  

 • 1.3.11 - oprava délky popisu DTC závady (nyní 200 znaků) - DB verze 14
 • 1.3.11 - oprava dokončení prohlídky pomocí "Nevyhovuje bez měření"
 • 1.3.11 - oprava tvorby XML souboru pro CIS při nedokončeném měření
 • 1.3.11 - oprava zaokrouhlování naměřených hodnot
 • 1.3.11 - oprava počtu destinných míst naměřených hodnot pro CIS
 • 1.3.11 - obrazovka "Dokončení měření" - omezení vlivu kolečka myši po zobrazení stránky
 • 1.3.11 - ATAL, BrainBee - Zápis měření - přidání sloupce "Měření" pro zadání hodnot
 • 1.3.11 - ATAL - oprava vyhodnocení nedokončeného měření
 • 1.3.11 - BOSCH - oprava vyčtení ujeté vzdálenosti DTC
 • 1.3.11 - BOSCH - oprava vyčtení dvoustavové sondy
 • 1.3.11 - BOSCH - oprava načtení COcoor u zážehových motorů
 • 1.3.11 - BOSCH - oprava zpracování dvouvýfukových zážehových měření
 • 1.3.11 - zazipovaný exe soubor (pouze pro přepis starého exe souboru - bez instalace)
 •  

 • 1.3.10 - možnost vylepení nálepky na nevyhovující protokol
 • 1.3.10 - zazipovaný exe soubor (pouze pro přepis starého exe souboru - bez instalace)
 •  

 • 1.3.9 - barevné rozlišení pozadí obrazovky před odeslání dat do CIS-STK
 • 1.3.9 - oprava vydání známky u nevyhovujícího protokolu
 • 1.3.9 - oprava shodnosti typu motoru na celkovém hodnocení vozidla včetně přidání poznámky
 • 1.3.9 - oprava svícení MIL na celkovém hodnocení vozidla
 • 1.3.9 - nevyžaduje fotografie u vojenských vozidel
 •  

 • 1.3.8 - změna označení emisního systému ("Řízený" -> "Řízený bez OBD")
 • 1.3.8 - u vozidel s palivem "SMĚS" nevyžaduje zadání proběhu km
 • 1.3.8 - oprava načtení kódu motoru u přístrojů AVL
 •  

 • 1.3.6 - oprava porovnání desetinných hodnot (rozptyl max. 0,25 / naměřených 0,25)
 • 1.3.6 - samočinné doplňování čísla ochranné nálepky
 • 1.3.6 - dodatečný zápis typu motoru při nezadání v CIS-SME
 • 1.3.6 - podpora dat z měřících přístrojů AVL
 •  

 • 1.3.5 - umožnění zadání čísla známky SME v novém formátu (AAAA0000)
 •  

 • 1.3.4 - tisk inventurní sestavy evidence nálepek
 •  

 • 1.3.3 - oprava odečítání vydaných ochranných nálepek
 • 1.3.3 - tisk sestav evidence nálepek (kromě inventurní sestavy)
 •  

 • 1.3.0 - načtení delších textů z popisu závady DTC
 • 1.3.0 - u vyhovujících vozidel nastavení "vše zelené"
 • 1.3.0 - kontrola čísla nálepky, zda již nebyla použita
 • 1.3.0 - BOSCH: načtení DTC kódů (odstranění popisů - např. "P0C07 (Nox)")
 • 1.3.0 - BOSCH: vyčtení alternativní teploty motoru
 • 1.3.0 - ATAL: odmazání vozidla ze seznamu vozidel k měření po ukončení prohlídky
 • 1.3.0 - ATAL: oprava vyhodnocení skokové sondy
 • 1.3.0 - ATAL: oprava vyhodnocení otáček motoru u dvoustavové sondy
 •  

 • 1.1.2 - oprava adresáře zálohy dat z měžících přístrojů ATAL a BrainBee.
 • 1.1.1.x - oprava uložení vyhodnocení Readiness, možnost stornování prohlídky před odesláním do měřícího přístroje.
 • 1.1.0.29 - změna struktury dat v databázi, změna postupu zpracování dat. Zcela nová, přepracovaná verze. Nelze použít pro přístroje AVL, BOSCH !!
 • 1.0.0.13 - oprava komunikace a převodu znakových sad pro ATAL
 • 1.0.0.12 - oprava volby emisně relevantních/nesouvisejících závad
 • 1.0.0.11 - opravy znakových sad pro ATAL, nápovědy, tolerance přeběhových otáček, a několik dalších drobností...
 • 1.0.0.8 - opravy načtení HC, CALID, tolerance otáčky, přenos km, typ motoru, číslo nálepky
 • 1.0.0.7 - zrušení hodnocení hodnoty Lambda u volnoběhu
 • 1.0.0.6 - chyba vyhledávání vozidel s/bez plynové nádrže

 

Evidované nedostatky

Seznam evidovaných nedostatků v řešení

 • načítání XML dat - po výběru "Zápis měření" se nenačtou datové soubory, musí se ručně stisknout tlačítko "Aktualizovat"
 • hraniční hodnota kouřivosti - nesprávné vyhodnocení desetinné hodnoty kouřivosti v porovnání s limitní hodnotou (např. naměřeno/limit 0,25/0,25)
 • typ motoru - ručně zadaný typ motoru se nepřenáší do CIS-STK
 • plynové nádrže - umožňuje odeslat popis revize plynových nádrží s "-" místo popisu
 • Ukončení v mobilu - po ukončení prohlídky v aplikaci se neukončí prohlídka v mobilním zařízení
 • Mobilní měření emisí - pořizování fotodokumentace při měření emisí mobilním způsobem

 

Odstraněné nedostatky

Seznam odstraněných nedostatků a verze opravy

 • (1.0.0.13) Komunikace ATAL - převod znakových sad XML souboru pro komunikaci s přístroji ATAL
 • (1.0.0.12) Volba emisních závad - volba emisně relevantních/nesouvisejících závad je na rozhodnutí mechanika
 • (1.0.0.11) Poznámka nálepky - odstranění poznámky o čísle ochranné nálepky u nevyhovujícího vozidla
 • (1.0.0.11) Posuvník dokončení měření - zmenšení obrazovky dokončení měření a přidání posuvníků (nebylo vidět tlačítko Dokončit)
 • (1.0.0.11) Nápověda v PDF - aktivována nápověda výběrem z menu aplikace
 • (1.0.0.11) Komunikace ATAL - oprava převodu znakových sad pro měřící přístroje ATAL
 • (1.0.0.11) Limit otáček - vyhodnocení přeběhových otáček v nastaveném rozsahu s tolerancí ±50, resp. ±150 otáček
 • (1.0.0.11) Stornování prohlídky - stornování prohlídky v editačním programu po stornování v CIS-STK
 • (1.0.0.8) Načtení HC - (BOSCH) při čtení HC se objevuje "chybná hodnota (---)"
 • (1.0.0.8) CALID - předávání prázdných hodnot do CIS-STK
 • (1.0.0.8) Limit otáček - vyhodnocení otáček v nastaveném rozsahu s tolerancí ±50, resp. ±150 otáček
 • (1.0.0.8) Přenos km - nenačítá se hodnota proběhu z přístroje, v editaci po načtení dat je vždy 0
 • (1.0.0.8) Typ motoru - není-li zadán typ motoru v CIS-STK, nelze ukončit prohlídku
 • (1.0.0.8) Číslo ochranné nálepky - doplnit při ukončení automatickou poznámku "Číslo ochranné nálepky ...."