Software pro offline prohlídky

Aplikace Off-line CIS slouží k evidenci a provádění prohlídek na stanicích STK a SME v případech výpadku internetového spojení.

Jednoduchost

Čím jednodušší ovládání, tím lépe se s aplikací pracuje.

Vzhled

Vzhled aplikace vychází z "ostré" verze CIS.

Intuitivnost

K naší aplikaci nepotřebujete návod k obsluze.

 

Co vám chceme nabídnout

Dovolujeme si vám nabídnout softwarové balíčky pro použití ve stanicích STK a SME, zahrnující pořizování fotodokumentace vozidla při prohlídce/měření, jeho archivaci, kompresi a odeslání do CIS-STK. Pro případ výpadku internetového připojení můžete ihned pokračovat v evidenci prohlídek v off-line verzi, která je vzhledově záměrně shodná se systémem CIS-STK, aby obsluha nemusela měnit svoje procesní návyky. Tisk protokolů je samozřejmostí. Do nabízeného softwarového balíčku patří i aplikace pro evidenci a tisk účtenek a faktur za odvedené služby. Nová verze, zahrnující podporu EET bude uvedena do nabídky v závěru roku. Všechny nabízené aplikace z produktového balíčku jsou plně funkční v síťovém režimu.

Jednotlivé softwarové produkty byly uvěřejněny na samostatných webových stránkách. Pro zjednodušení přehlednosti budou v blízké době postupně přemístěny na tyto stránky.

 

Vzhled aplikace

Aplikaci jsme se snažili vytvořit tak, aby se obsluha aplikace nemusela probírat návodem k obsluze. Proto vzhled aplikace byl navržen tak, aby se co nejvíce podobal systémové aplikaci CIS-STK. Vzhled aplikace byl konzultován s pracovníky Ministerstva dopravy.
Odlišujícím prvkem mezi "ostrou" a off-line aplikací CIS-STK a CIS-SME je výrazný žlutý pruh v horní části okna aplikace.


Postupně vám zde představíme všechny aplikace softwarového balíčku.